ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας αναπτύσσει δράσεις για την υποστήριξη του θεσμικού ρόλου του ΣΕΒ στη διαμόρφωση καινοτόμων πολιτικών, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και προάγουν την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

sev4enterprise

 

μαζι στην εκκίνηση

Share this

 

Παραγωγικότητα και Καινοτομία στο επίκεντρο πρωτοβουλίας του ΣΕΒ

 

Παραγωγικότητα και καινοτομία: H Ελληνική Εμπειρία Συμπεράσματα και προτάσεις για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων

  

Η ελληνική εμπειρία που έχει συλλέξει το Δίκτυο Παραγωγικότητας απο τις 254 επιχειρήσεις που συμμετείχαν και οι αντίστοιχες προτάσεις που αφορούν σε εφαρμοστικές καινοτόμες πρακτικές: Μια αξιόπιστη λύση για την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική προσαρμογή των ελληνικών επιχειρήσεων και των εργαζομένων, στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς και στις συνθήκες της Ελληνικής Οικονομίας.  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

Δράσεις