ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας αναπτύσσει δράσεις για την υποστήριξη του θεσμικού ρόλου του ΣΕΒ στη διαμόρφωση καινοτόμων πολιτικών, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και προάγουν την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

sev4enterprise

 

μαζι στην εκκίνηση

Share this

 

"Innovation Expert - Καινοτομία στην Πράξη" 

Νέα Πρωτοβουλία για την Καινοτομία από τον ΣΕΒ

 

Ο ΣΕΒ εγκαινιάζει μια νέα πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων καινοτομικού προσανατολισμού στελεχών και επιχειρήσεων. 

  

Ειδικότερα, η νέα πρωτοβουλία του ΣΕΒ για την καινοτομία «Innovation Expert – Καινοτομία στην Πράξη», στοχεύει στη διαμόρφωση και εφαρμογή στην πράξη, ενός μόνιμου μηχανισμού παραγωγής και διαχείρισης καινοτομίας στο εσωτερικό της επιχείρησης.            
 
Ο ΣΕΒ θεωρεί αναγκαία την ύπαρξη μόνιμου μηχανισμού παραγωγής καινοτομίας μέσα σε κάθε επιχείρηση. Η στήριξη «καινοτομίας στην πράξη», βελτιώνει σημαντικά τις ικανότητες της επιχείρησης, ενισχύοντας την επιχειρηματική της ανάπτυξη και τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά. 
 
Διαβάστε περισσότερα εδώ.
                                                                                                                                                                                                                                          
 

 

Δράσεις